Balneologia Polska 1996 ZESZYT 1-2

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

PRACE DOŚWIADCZALNE

 

1.     W. Banaszkiewicz, M. Drobnik, G. Straburzyński, A. Straburzyńska-Lupa” Wpływ łącznego działania pulsującego pola magnetycznego i laserowego promieniowania podczerwonego  na wybrane wskaźniki biochemiczne przemiany materii oraz równowagę kwasowo – zasadową krwi zwierząt doświadczalnych „

2.     W. Banaszkiewicz, M. Drobnik „ Wpływ laserowego promieniowania podczerwonego  na wybrane parametry podstawowej przemiany  materii oraz równowagę kwasowo- zasadową u zwierząt doświadczalnych „

 

PRACE KLINICZNE

1.     A. J.Dziatkowiak, M. Jakimowicz, St. Rumian, K. Kapera „ Wczesna rehabilitacja uzdrowiskowa po operacjach kardiochirurgicznych „

2.     J. Wiaderny, Sz.Kubiak, „ Elementy leczenia uzdrowiskowego chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze”

3.     I. Szczawińska” Analiza czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca jako element  programu edukacyjnego chorych w uzdrowisku „

4.     T. Filipiak, „ Czynniki ryzyka miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych wynikającej z pracy zawodowej”

5.     P. Turski, J. Czernicki” Postepowanie usprawniające  w odruchowych dystrofiach współczulnych ( o.d.w.)

6.     U. Stepniak, T. Orłowski, B. Augustajtys” Rehabilitacja chorych  z niedowładami połowicznymi pochodzenia  naczyniowego”

7.     Z. Legwant, A. Kobak” Problemy w usprawnianiu  leczniczym barku reumatoidalnego”

8.     M. Konieczny, J. Talar, M. Łukowicz, E.Trela „Wpływ leczenia uzdrowiskowego  na ruchomość kręgosłupa żołnierzy  zawodowych leczonych z powodu zespołów bólowych lędźwiowo- krzyżowych „

9.     A. Tarnawiecka, M. Michalska „ Zespoły bólowe kręgosłupa w basenach solankowych „

10.  A. Omulecki, M. Żak-Prelich, M. Prusińska-Bratoś „ Badania nad zbieżnością ustępowania zmian klinicznych  i tkankowych  u chorych z łuszczycą pod wpływem balneoterapii”

 

BALNEOCHEMIA I BALNEOTECHNIKA

1.     J. Narewski „ Elektroaerozole w lecznictwie uzdrowiskowym”

2.     K. Czajka,T. Latour „ Ocena efektywności metod chemicznych  stosowanych do usuwania związków humusowych z wód odprowadzanych po zabiegach borowinowych „

 

Z  HISTORII UZDROWISK

1.     P. Kalmus, B. R Korzeniowski „ Ciechocinek 1996 – rok jubileuszowy „