Numery archiwalne

Numer 1-2-1969
Numer 3-4-1969
Numer 1-2-1970
Numer 3-4-1970
Numer 1-2-1971
Numer 3-4-1971
Numer 1-2-1972
Numer 3-1972
Numer 4-1972
Numer 1-2-3-1973
Numer 4- 1973
Numer 1-1974
Numer 2-1974 Numer 3-4-1974
Numer 1-2-1975
Numer 3-4-1975
Numer 1-2-1976
Numer 3-4-1976
Numer 1-2-1977
Numer 3-4-1977
Numer 1-4-1978
Numer 1-2-1979 Numer 3-4-1979
Numer 1-4- 1980/81

Balneologia Polska

TOM XXIV Poznań 1-2/1979

SPIS TREŚCI

1. T. Mika, K. Kućma – Wyniki leczenia prądami eksponencjalnymi niedowładów i porażeń wiotkich
2. T. Mika, J. Orłowski, A. Gazdowska, H. Czerwińska- ocena przydatności wyciągu rytmicznego w leczeniu dyskopatii lędźwiowej
3. S. Kotwica, W. Split, M. Wołczyk-Orzechowska, J. Witka, E. Kulej – Porównanie skuteczności różnych metod fizykoterapii w leczeniu zespołu rwy kulszowej
4. A. Niewodniczy- Zabiegi fizykoterapeutyczne w leczeniu migreny szyjnej
5. J. Łańcucki, T. Mika, W. Kuliński, K. Obniska-Wolska- Kliniczna ocena skojarzonego leczenia łuszczycy kąpielami siarkowowodorowymi oraz naświetleniami ogólnymi promieniami nadfioletowymi
6. T. Mika, J. Łańcucki, K. Kućma,Z. Doroba- Jonoforeza hydroksylowa w leczeniu niektórych chorobach skóry
7. J. Łańcucki, T. Mika, R. Nowak, K. Obniska- Przydatność rumienia fotochemicznego w ocenie działania na skórę aerosoli sterydowych
8. W. Kuliński, T. Nowak, R. Nowak- Analiza działalności leczniczej pracowni hydrobalneoterapii w wieloprofilowym szpitalu klinicznym
9. B. Rudkowski, T. Niedziałkowska, J. Otto- stymulacja elektryczna w leczeniu bólu przewlekłego.

10. Winklerowa – Oparzenia diatermią krótkofalową w przypadku nierozpoznanej jamistości rdzenia
11. S. Jaworski, R. Dziemidzionek, Efektywność reżimu higienicznego w warunkach klimatu nadmorskiego wleczeniu nie powikłanej otyłości prostej u dorosłych
12. Bereźnicki E. –Wpływ nasłonecznienia na zachowanie się tłuszczowców w surowicy krwi
13. M. Seweryn- Sak- zastosowanie metod fizykoterapeutycznych w leczeniu dyscopatii
14. T. Kraszewska- Przypadek bursitis calcarea subdeltoidea leczony ultradźwiękami
15. A. Kulczycka –Zastosowanie ultradźwięków w bardzo ciężkim stanie dychawicznym (przedstawieniem przypadków)
16. A. Kulczycka – Jontoforeza pilokarpinowa do testu potowego w diagnostyce mucovsidosis na podstawie własnego doświadczenia w latach 1964 – 1976
17. T. Kraszewska, A. Augustyn- Wpływ jontoforezy lignocainowej na przyspieszenie usprawnienia ruchowego w zespole bolesnego barku u marynarzy rybaków i portowców
18. M. Wawrzyńczak-Tupajka – Wczesne leczenie lekkich urazów stawu kolanowego prądami diadynamicznymi
19. A. Gosk, A. Zalewska- Juzwa, T. Brzezińska- Miszczyczyn, J. Dąbrowsak – bezpośredni pomiar zmian przepływu krwi pod wpływem prądów diadynamicznych

20. Z. Prochowicz – Wpływ kompleksowego leczenia metodami fizykalnymi zapalenia okołostawowego barku
21. A. Kazior – Leczenie metodami punktowej stymulacji jako szczególny problem fizykoterapeutyczny
22. B. Mączński, M. Wyrwicz – niektóre nowsze osiągnięcia w zakresie lecznictwa klimatycznego
23. Wł. Bulikowski – O konsekwentne eliminowanie możliwości uczuleń przy elektroterapii
24. J. Winklerowa – Analiza stanu lecznictwa fizykalnego miasta Wrocławia w latach 1970-1974 ( lecznictwo otwarte i przemysłowe )
25. D. Giernatowska, J. Winklerowa – Ocena możliwości kompleksowego leczenia balneologicznego w warunkach pozauzdrowiskowych w oparciu o doświadczenie działu Lecznictwa Miejskich Zakładów Kąpielowych we Wrocławiu
26. T. Kraszewska, M. Wawrzynczak- Tupajka – Analiza stanu lecznictwa fizykalnego na terenie miasta i województwa szczecińskiego
27. W. Moskwa –Wyniki badań laboratoryjnych po magnetoterapii
28. A. Malinowski, E. Gawlak- Charakterystyka budowy ciała i wyników leczenia sanatoryjnego osób otyłych

Numer 1-4 - 1982/83
Numer 1-4- 1984/85
Numer 1-4 1986
Numer 1-4-1989
Numer 1-4-1990/91
Numer 1-4-1992
Numer 1-1994
Numer 2-1994
Numer 3-4-1994 Numer 1- 1995 Numer 2- 1995
Numer 1-2-1996
Numer 3-4-1996
Numer 1-2-1997 Numer 3-4-1997
Numer 1-2-1998
Numer 3-4-1998
Numer 1-2-1999
Numer 3-4-1999
Numer 1-2-2000
Numer 3-4-2000