Numery archiwalne

Numer 1-2-1969
Numer 3-4-1969
Numer 1-2-1970
Numer 3-4-1970
Numer 1-2-1971
Numer 3-4-1971
Numer 1-2-1972
Numer 3-1972
Numer 4-1972
Numer 1-2-3-1973
Numer 4- 1973
Numer 1-1974
Numer 2-1974 Numer 3-4-1974
Numer 1-2-1975
Numer 3-4-1975
Numer 1-2-1976
Numer 3-4-1976
Numer 1-2-1977
Numer 3-4-1977
Numer 1-4-1978
Numer 1-2-1979 Numer 3-4-1979
Numer 1-4- 1980/81

Balneologia Polska

TOM XXII Poznań 1-2/1977

Spis treści

1. T. Rafiński, B. Orzechowska,J. Alkiewicz,H. Chobot-Maciejewska,H. Gumowska- Badania wydolności oddechowej u dzieci astmatycznych leczonych w klimacie nadmorskim w uzdrowisku Kołobrzeg
2. J. Alkiewicz,B. Orzechowska,E. Janiakowa – Wpływ inhalacji solanką kołobrzeską na częstość występowania drożdżaków Candida albicans w gardle u dzieci z astmą oskrzelową
3. J. Alkiewicz, B. Orzechowska,I. Jeżowa- Zmienność flory bakteryjnej w gardle u dzieci z astmą oskrzelową pod wpływem stosowania inhalacji solanką kołobrzeską
4. T. Radoszewska-Zielińska, M. Talarek- Leczenie fizykalne niektórych powikłań po operacji wola
5. E. Piotrowska- Magnoterapia we wczesnej rehabilitacji urazowej
6. M. Loose-Kuzora- Balneologiczne i fizykalne metody leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów
7. D. Grabowski, W. Kochański- Zastosowanie detektorów śladowych do pomiarów stężenia radonu –222 w powietrzu w czasie wydawania zabiegów balneologicznych
8. St. Ratusiński- Sprawność fizyczna kuracjuszy leczonych sanatoryjnie w Dusznikach- Zdroju
9. L. Szyrocki, M. Wyrwicz, T. Zieliński- Wpływ talassoterapii w uzdrowisku Świnoujście na czynność skóry uchorych na świerzbiączkę
10. M. Markiewicz , W. Kubiak-Reograficzna ocena ukrwienia kończyn górnych ze zwyrodnieniowo-zniekształcającymi zmianami kręgosłupa szyjnego, leczonego w warunkach sanatoryjnych

PRACE Z INSTYTUTU BALNEOKLIMATYCZNEGO

11. H. Kujawa, U. Mackiewiczowa- Ultradźwięki a reakcje immunologiczne
12. K. Marciniak- Zagospodarowanie przestrzenne Ciechocinka dla celów klimatoterapii
13. J. Skrzypski- Warunki bioklimatyczne pomieszczeń zabiegowych wg .badań w Zakładzie Przyrodoleczniczym’’ Stare Łazienki Mineralne’’ w krynicy
14. T. Marusik- charakterystyka meteorotropowych sytuacji pogodowych w rejonie wybrzeża bałtyckiego
15. J. Kawecki- Ocena warunków termicznych odczuwalnych Lądka- Zdroju w świetle zespołowych wskaźników biometeorologicznych
16. J. Kawęcki- Ocena warynków klimatycznych w pomieszczeniach zamkniętych PPU Lądek-Długopole w świetle wymogów klimatofizjologii
17. B. Bestyńska, S. Tyczka- Warunki bioklimatyczne w komorach podziemnych kopalni soli w Wieliczce
18. A. Górniok, T. Latour, B. Jastrzębska, A. Nowacka,M. Glinka, E. Burkacka-Łaukajtis- Badania chemiczne, fizyczne i bakteriologiczne mikrośrodowiska oddziału subteranoterapii w sanatorium Kinga w Wieliczce
19. A. Górniok, A. Nowacka, E. Buracka- Łaukajtis – Badania nad wpływem różnych metod przygotowania nastan sanitarno- higieniczny i właściwości fizyko-chemiczne borowin do zabiegów specjalnych

Numer 1-4 - 1982/83
Numer 1-4- 1984/85
Numer 1-4 1986
Numer 1-4-1989
Numer 1-4-1990/91
Numer 1-4-1992
Numer 1-1994
Numer 2-1994
Numer 3-4-1994 Numer 1- 1995 Numer 2- 1995
Numer 1-2-1996
Numer 3-4-1996
Numer 1-2-1997 Numer 3-4-1997
Numer 1-2-1998
Numer 3-4-1998
Numer 1-2-1999
Numer 3-4-1999
Numer 1-2-2000
Numer 3-4-2000