Numery archiwalne

Numer 1-2-1969
Numer 3-4-1969
Numer 1-2-1970
Numer 3-4-1970
Numer 1-2-1971
Numer 3-4-1971
Numer 1-2-1972
Numer 3-1972
Numer 4-1972
Numer 1-2-3-1973
Numer 4- 1973
Numer 1-1974
Numer 2-1974 Numer 3-4-1974
Numer 1-2-1975
Numer 3-4-1975
Numer 1-2-1976
Numer 3-4-1976
Numer 1-2-1977
Numer 3-4-1977
Numer 1-4-1978
Numer 1-2-1979 Numer 3-4-1979
Numer 1-4- 1980/81

Balneologia Polska Tom XXI 1976 r. zeszyt 1–2

Spis treści

1. J Hasik, E. Gawlak, B. Dul.” Leczenia przewlekłego zapalenia i marskości wątroby w warunkach uzdrowiskowych
2. J. Hasik, E.Gawlak.” Klinika zapaleń pęcherza żółciowego u chorych w wieku podeszłym leczonych w uzdrowisku
3. W. Nowakowski.” Wartość i znaczenie statystycznej i inderalowej próby czynnościowej w lecznictwie sanatoryjnym dla zdiagnozowania czynnościowych zaburzeń okresu repopularyzacji komór elektrokardiogramu
4. W. Nowakowski,” Analiza biochemiczna mechanizmów ß – adrenergicznych w mięśniu sercowym i ich wpływ na krzywą elektrokardiogramu
5. H. Chmielewski, M. Dziwisz.” Wpływ uzdrowiskowego leczenia w Lądku – Zdroju na pobudliwość nerwowo- mięśniową u chorych na zarostowe choroby tętnic kończyn dolnych
6. J. Berner, M. Dziwisz, R. Kujawski,B. Serafin.” Nieprawidłowości kierowania chorych z chorobami naczyń obwodowych do leczenia uzdrowiskowego w Lądku – Zdroju
7. M. Markiewicz, B. Darwaj,” Badania reograficzne wpływu leczenia rehabilitacyjnego na stan ukrwienia niedowładu kończyn
8. J. Huczyński, E. Niemiec, T. Dembowski.” Dystonia wegetatywna a zawartość magnezu i innych elektrolitów w surowicy krwi w aspekcie możliwości leczenia uzdrowiskowego w Krynicy „
9. St. Ratusiński” Zmiany wskaźnika spirometrycznego w sanatoryjnej terapii ruchowej w Dusznikach – Zdroju
10. Sz. Kubbiak, S. Słomka, W. kaźmierczak, Cz. Maśliński” Próbba zastosowania octanu cynku w leczeniu dychawicy oskrzelowej
11. Wł. Chachaj, Wł. Bednarski, A. Borysiewicz, K. Borcz „ Zachowanie się C- reaktywnego bbiałka (CRP) u chorych na dychawicę oskrzelową leczonych w Szczawnie – Zdroju
12. S. Kossmann, J. Wysocki, M. Frączek,” Zmiany zawartości alfa 2 makroglobuliny w surowicy i plwocinie podczas balneoterapii przewlekłych nieżytów oskrzeli u górników
13. J. Lorenz, A. Marut „ Uwagi w sprawie wykrywania cystynurii wśród chorych leczonych w balneologicznych ośrodkach urologicznych
14. J. Lorenz, A. Marut. ”W sprawie zakażenia nerek i dróg moczowych u chorych leczonych sanatoryjnie
15. B. Falkiewicz.” Ekologiczne aspekty zróżnicowania grupowego krwi
16. H. Kowalenko.” Kodeks” etyczny lekarzy krynickich z końca XIX w
17. J. Mirek. „Rehabbilitacja balneoklimatyczna zaburzeń krwawień miesięcznych z uwzględnieniem wpływu czynników na podstawie wyników leczenia chorych w ONB „ Renesans” w Krynicy w latach 1967-1969
18. Sz. Kubiak, St. Klajmann, T. Kubiak. „ Badania nad zachowaniem się progu pobudliwości elektrycznej narządu smaku po natryskach dziąseł i inhalacjach solanką ciechocińską „
19 M. Rybicka, „ Zachowanie się krwi obwodowej u dzieci szkolnych w dwóch porach roku i wpływ naświetlań lampą kwarcową
20. G. J. Specht. „ Potrzeby oświaty zdrowotnej w uzdrowiskach, wczasowiskach i w innych miejscowościach rekreacyjnych oraz na koloniach
21. K. Mazurski.” Uzdrowiska dolnośląskie i ich okolica. Balneologia , Historia, Przyroda. Sztuka pod red. A. Falkiewicza i M. Staszewskiego(Recenzje)
23. Tyczka, „ Międzynarodowy Kongres Talassoterapii Opatija 8-12 maja 1975 r.

Numer 1-4 - 1982/83
Numer 1-4- 1984/85
Numer 1-4 1986
Numer 1-4-1989
Numer 1-4-1990/91
Numer 1-4-1992
Numer 1-1994
Numer 2-1994
Numer 3-4-1994 Numer 1- 1995 Numer 2- 1995
Numer 1-2-1996
Numer 3-4-1996
Numer 1-2-1997 Numer 3-4-1997
Numer 1-2-1998
Numer 3-4-1998
Numer 1-2-1999
Numer 3-4-1999
Numer 1-2-2000
Numer 3-4-2000