Numery archiwalne

Numer 1-2-1969
Numer 3-4-1969
Numer 1-2-1970
Numer 3-4-1970
Numer 1-2-1971
Numer 3-4-1971
Numer 1-2-1972
Numer 3-1972
Numer 4-1972
Numer 1-2-3-1973
Numer 4- 1973
Numer 1-1974
Numer 2-1974 Numer 3-4-1974
Numer 1-2-1975
Numer 3-4-1975
Numer 1-2-1976
Numer 3-4-1976
Numer 1-2-1977
Numer 3-4-1977
Numer 1-4-1978
Numer 1-2-1979 Numer 3-4-1979
Numer 1-4- 1980/81

Balneologia Polska 1-2/ 1975r.

Tom XX

SPIS TREŚCI

1.K. Markiewicz” Wpływ leczenia balneologicznego w Lądku – Zdroju na lipidy surowicy krwi u chorych na chorobę wieńcową serca
2. K. Markiewicz, S. Sławińska” Wpływ skojarzonego leczenia balneologiczno- klimatycznego w Lądku – Zdroju na dynamikę serca u chorych na miażdżycę
3. K. Markiewicz, S. Sławiński” Wpływ jednorazowej kąpieli radanowo siarczkowej na dynamikę serca u chorych na miażdżycę
4.K. Ślęzak” Cieplica solankowa w leczeniu chorób serca”
5.J.Porzycki, J. Pocztarska, W. Żwirski” Wpływ klimatu Rabki na bóle wieńcowe
6.J. Porzycki, J. Pocztarska, W. Żwirski „Wpływ klimatu Rabki na zachowanie się ciśnienia tętniczego w chorobie nadciśnieniowej”
7. S. Bąk, B. Łuczyńska A., Nazarewicz „ Uzdrowiskowe leczenie choroby Raynauda
8. S. Bąk, B. Łuczyńska, A. Nazalewicz” Uzdrowiskowe leczenie zespołu Raynauda”
9.S. Bąk, J. Kulikowski, A. Nazalewicz, W. Ogrodzki” Uzdrowiskowe leczenie obrzęku chłonnego kończyn dolnych
10. W. chachaj, T. Podogrodzki, W. Bednarski, W. nastoł, K. Borcz, M. Kraus- Filarska, „ Wpływ leczenia uzdrowiskowegow Szczawnicy – Zdroju na zaburzenia wentylacyjne narządu oddechowego oraz zawartość POC 2 Po 2 i pH u chorych na dychawicę oskrzelową
11.W. Chachaj, W. bednarski, h. Przybyła, E. Puchała” Zachowanie się równowagi kwasowo- zasadowej u chorych na dychawicę oskrzelową w czasie leczenia w Szczawnicy – Zdroju”
12. Sz. Kubiak” Wskazówki do sanatoryjnego postępowania terapeutycznego w schorzeniach górnych dróg oddechowych z chrypką
13. M. Pilarek, W. bednarski, A. Borysiewicz,M. Bagiński” Zmiany aktywności proteolitycznej plwociny w czasie leczenia uzdrowiskowego u chorych na dychawicę oskrzelową , powikłaną przewlekłym nieżytem oskrzeli
14. M. Rybicki, T. hanasz- jarzyńska, A. Posłuszna „ Jontoforeza wapniowa jako pomocnicza metoda leczenia dzieci chorych na astmę oskrzelową
15. M. Rybicka, A. Posłuszna, T. Hanasz-Jarzyńska” Stosowanie naświetlań promieniami nadfioletowymi w dawkach rumieniowych u dzieci chorych na astmę oskrzelową
16. W. Bednarski, „ Zachowanie się białek w surowicy u chorych na dychawicę oskrzelową w przebiegu leczenia uzdrowiskowego”
17. W. Makowska,” Ocena cytologiczna stanu nabłonka błony śluzowej gardła u pacjentów laryngologicznych , leczonych w uzdrowisku Ciechocinek
18. A. Szczeklik, B. Rozwadowski, E Kotłek- Kaczór, „ Zachowanie się niektórych wskaźników biochemicznych krwi w przewlekłych chorobach wątroby i dróg żółciowych podczas leczenia uzdrowiskowego w Polanicy
19. T. Martynowski, „ Analiza 1000 przypadków po wycięciu woreczka żółciowego leczonych sanatoryjnie w Dusznikach – Zdroju
20. W. Pasławska – Bednarska , W. Bednarski, E. Flis” Zachowanie się niektórych enzymów w przebiegu leczenia balneoklimatycznego w przewlekłych zapaleniach pęcherzyka żółciowego i w stanach po cholecystektomii
21. B. Halawa, B. Rozwadowski, Wł. Malka” zachowanie się poziomu witaminy B12 w surowicy krwi po resekcji żołądka leczonych w Polanicy – Zdroju
22. Zdz. Plamieniak, M. Stępień, A. Kaniewska,H. Głębowska, A. Milewicz, E. Szklarz, T. Pecyna „ Leczenia sanatoryjne hiperlipoproteinemii pierwotnych

Numer 1-4 - 1982/83
Numer 1-4- 1984/85
Numer 1-4 1986
Numer 1-4-1989
Numer 1-4-1990/91
Numer 1-4-1992
Numer 1-1994
Numer 2-1994
Numer 3-4-1994 Numer 1- 1995 Numer 2- 1995
Numer 1-2-1996
Numer 3-4-1996
Numer 1-2-1997 Numer 3-4-1997
Numer 1-2-1998
Numer 3-4-1998
Numer 1-2-1999
Numer 3-4-1999
Numer 1-2-2000
Numer 3-4-2000

 

23. A. Gałązka, Z. Chęcińska, A. Kaniewska, A. Milewicz, M. Stępień- Dobrowolska, E. Szklarz” L” Przebieg leczenia sanatoryjnego nadczynności tarczycy w Kudowie – Zdroju”
24. I. Ponikowska” Stymulujące działanie wysiłku fizycznego na sekrecję hormonu wzrostu
25. J. Jagielski „ Wpływ dozowanego wysiłku fizycznego na współczynnik przyswajania glukozy u chorych na cukrzycę
26. A. kozioł, A. Marut, W. Skiba „ Wpływ wody ze źródła „ Marysieńka” na gospodarkę kwasu moczowego u chorych ze skazą moczanową”
27. A. Kozioł, A. Marut” Wpływ wody ze źródła „ Marysieńka „ na zachowanie się bakteriurii u chorych z przewlekłym odmiedniczkowym zapaleniem nerek”
28. J. Willak, A. Brzezińska, W. Bednarski” O bakteriurii chorych urologicznych przyjętych na leczenie uzdrowiskowe
29. J. Bednarski” Wyniki balneo- rehabilitacji chorych po złamaniu szyjnej kości udowej leczonych endoprotezoplastyką metalową
30. W. kamiński, S. Żabnicki, A. Adamowski” Uzdrowiskowe leczenie chorych na coxarthrosis w Kamieniu Pomorskim”
31. S. Piątkowski, J. Cwanek” Wtórne ograniczenie ruchów stopy i palców po urazach kończyn dolnych, wytyczne postępowania usprawniającego”
32. B. Lutomski, A. Wejsflog, M. Zappa” Balneo- rehabilitacja przykurczów stawu kolanowego po złamaniach kończyn dolnych”
33. W. Bulikowski, W. Sowiar, „ Wstępne badania nad przydatnością zachowania się wyników próby oporności na działanie zasad dla oceny wyników leczenia balneoklimatycznego”
34. M. gostyński, B. Mączyński, J. Marcinkowski.” Rola aktywności meterotropowej w epidemiologii samobójstw”
35. F. Domka, J. Gąsiorek „ Aktywność bakterii szczepu Desulfivbrio desulfuricans wystepujących w wodach siarkowowodorowych Buska”
36. W. Kuliński, W Kozaczek.” próba zastosowania hibitanu do dezynfekcji aparatury inhalacyjnej"”
37.E. szczeklik, B. halawa „ Badania nad wpływem działania radanu i produktów jego rozpadu na organizm ludzki”
38. K. Mądry” Badania wpływu naturalnych źródeł słabego promieniowania jonizującego na zachowanie się fruktozy i plemników w nasieniu