Numery archiwalne

Numer 1-2-1969
Numer 3-4-1969
Numer 1-2-1970
Numer 3-4-1970
Numer 1-2-1971
Numer 3-4-1971
Numer 1-2-1972
Numer 3-1972
Numer 4-1972
Numer 1-2-3-1973
Numer 4- 1973
Numer 1-1974
Numer 2-1974 Numer 3-4-1974
Numer 1-2-1975
Numer 3-4-1975
Numer 1-2-1976
Numer 3-4-1976
Numer 1-2-1977
Numer 3-4-1977
Numer 1-4-1978
Numer 1-2-1979 Numer 3-4-1979
Numer 1-4- 1980/81

BALNEOLOGIA POLSKA 1-2-1972;

TOM XVII

SPIS TREŚCI

1. K. Wysocki – Z działalności Rady Naukowej Instytutu Balneoklimatycznego
2. J. Jankowiak – Wykorzystanie ultradźwięków do celów diagnostycznych i leczniczych w Polsce
3. J. Jankowiak , Cz. Majewski , E. Kubiak, J. Wójtowicz ,R. Głowacki,Z. Wirga- Badania przebiegu gojenia się doświadczalnych złamań kości długich u królików pod wpływem ultradźwięków
4. J. Drygas , U. Mackiewiczowa – Wartość wskaźników ostrej fazy w ocenie wyników leczenia uzdrowiskowego chorych na gościec przewlekły
5. H. Kujawa , U. Mackiewiczowa – Wpływ leczenia uzdrowiskowego na zachowania się immunoglobulin klas gamma G, gamma M u chorych na gościec reumatoidalny
6. J. Konys , u. Mackiewiczowa – Wpływ promieniowania niskich aktywności na ustrój pracowników zatrudnionych przy zabiegach radonowych w Lądku Zdroju i Świeradowie Zdroju
7. J. Durkalec- Wpływ termicznych bodźców kąpielowych na zawartość elektrolitów w krwinkach czerwonych
8. J. Durkalec, A. Górniok, K. Latour, R. Kretschmar- Wpływ wodnego preparatu borowiny na niektóre wskaźniki chemiczne treści żołądkowej u osób zdrowych
9. M. Dzierżyński , R. Bryła – Wyniki niektórych badań klinicznych i biochemicznych u chorych ze zwężającym stwardnieniem i zwężającym zapaleniem tętnic leczonych kąpielami w bezwodniku kwasu węglowego
10. B. Ryżyńska- Rehabilitacja chorych z zespołem rwy kulszowej w warunkach uzdrowiskowych
11. M. Rybicka – Fizykalne i balneoklimatyczne leczenie dzieci chorych na gorączkę reumatyczną
12. M. Rybicka , T. Jarzyńska, K. Andron- Próba zastosowania sterowanej klimatoterapii u dzieci leczonych w uzdrowisku Kołobrzeg
13. S. Tyczka , T. Marusik, I. Ponikowska- Warunki insolacyjne Wybrzeża Bałtyku –materiały aktynometryczne dla helioterapii
14. B. Mączyński , M. Kaszubski- Zróżnicowanie natężenia termicznych bodźców atmosferycznych w lecie a prowadzenie leczenia klimatycznego w Świnoujściu
15. B. Mączyński – Warunki pogody – czas reakcji prostej i wypadki drogowe w Wielkopolsce
16. M. Dzierżyński , T. Góra – Zapylenie powietrza na terenie m. Poznania a częstość występowania dychawicy oskrzelowej
17. B. Falkiewicz – Zmiany siły mięśniowej dłoni i wskaźnika Queteleta w procesie rozwoju ontogenetycznego dzieci szkolnych ze środowiska wielkomiejskiego oraz podmiejskiego o charakterze leśnym (wypoczynkowym) i przemysłowym
18. I. Ponikowska – Fizykalne metody leczenia nadciśnienia tętniczego krwi
19. M. Kwaśniewska – Błaszczyk – Zasady stosowania fauny fińskiej
20. A. Borowicz, B. Jastrzębska- Badania nad otrzymaniem tabletkowanej soli z wody mineralnej ''Aleksandra'' z Wysokiej
21. H. Kowalenko- Kontakty naukowo- medyczne Polski z uniwersytetem włoskim w końcu XVIw.


Numer 1-4 - 1982/83
Numer 1-4- 1984/85
Numer 1-4 1986
Numer 1-4-1989
Numer 1-4-1990/91
Numer 1-4-1992
Numer 1-1994
Numer 2-1994
Numer 3-4-1994 Numer 1- 1995 Numer 2- 1995
Numer 1-2-1996
Numer 3-4-1996
Numer 1-2-1997 Numer 3-4-1997
Numer 1-2-1998
Numer 3-4-1998
Numer 1-2-1999
Numer 3-4-1999
Numer 1-2-2000
Numer 3-4-2000