Numery archiwalne

Numer 1-2-1969
Numer 3-4-1969
Numer 1-2-1970
Numer 3-4-1970
Numer 1-2-1971
Numer 3-4-1971
Numer 1-2-1972
Numer 3-1972
Numer 4-1972
Numer 1-2-3-1973
Numer 4- 1973
Numer 1-1974
Numer 2-1974 Numer 3-4-1974
Numer 1-2-1975
Numer 3-4-1975
Numer 1-2-1976
Numer 3-4-1976
Numer 1-2-1977
Numer 3-4-1977
Numer 1-4-1978
Numer 1-2-1979 Numer 3-4-1979
Numer 1-4- 1980/81

Balneologia Polska 1 – 2/1970

Tom XV Poznań


SPIS TRESCI


1. A. Górniok, A. Nowacka : Porównawcze badania rozkładu różnych typów torfów leczniczych
2 . K. Bojanowicz , Z. Rybarczyk, A. Zubowski, B. Sałaciński,B. Rodziewicz : Wpływ czynników klimatycznych Dusznik – Zdroju na osoby z chorobą wrzodową
3 . W. Bross, w. Wrężlewicz, B. Olejak, K. Strzygocka : Wyniki leczenia sanatoryjnego w Dusznikach – Zdroju u chorych przed i po operacjach serca w wadach nabytych pochodzenia reumatycznego
4 . J. Kowalewski, L. Szczepański , L. Janicka, L. Kowalczyk, W. Wypchło: Test wysiłkowy w ocenie rehabilitacji sanatoryjnej chorych po świeżo przebytym zawale serca
5 . K. Ślęzak, J. Gajewski : Wpływ leczenia uzdrowiskowego na układ krążenia w świetle badań elektrokardiograficznych
6 . T . Skrok: Badania wpływu leczenia balneologicznego na powikłania naczyniowe kończyn dolnych w cukrzycy
7 . J. Rottermund : Próby leczenia naczyń obwodowych kąpielami wirowymi
8 . R. Karakulski , s. Lisewska , M . Sadowska – Wróblewska, Z. Zieliński Balneoterapia w gośćcu przewlekłym postępującym u młodzieży
9 . J. Lubaś , W. Niemyjski : Pomiary dynamiki na obwodzie kończyn dolnych
10 . W. Poskuta , W. Borko, E. Henczel: Rzęsistkowica moczowo –płciowa u kobiet przebywających na leczeniu w Busku – Zdroju
11 . A. Marut , J. Strzyżewski : Zagadnienia zarażalności rzęsistkiem pochwowym w basenach mineralnych Uzdrowiska Cieplice Śl.- Zdrój
12. E. Gawlak, J. Rostafińska : Wpływ solanki gorzkiej inowrocławskiej na czynność wydzielniczą w chorobach dróg żółciowych
13 . R. Bryła, M. Dzierżyński : Badania elektroforetyczne lipoporoteidów i białek w surowicy u chorych z krzemicą płuc przed i po leczeniu uzdrowiskowym w klimacie nadmorskim
14. K. Bernacka, S. Cyrek – Borkowska, A. Stasiewicz, J. Kwiatkowski : Wpływ wód radanowych na obraz glikoproteidów w surowicy
15. K. Biel : Przyczynek do balneologicznego leczenia wysiłkowego nie trzymania moczu
16. Z. Marzec: Wilgotność powietrza w okolicy zbiornika różnowskiego
17. M. J. Grabowska, W. A. Oleniewa, I. Ponikowska : Psychoterapia chorych z nadwagą ciała w warunkach uzdrowiskowych
18. Z. Janik – Strobel, M. Fita, L. Gawda – Kobiałka, S. Mika B. Witkowska, L. Ziółkowski : Analiza działalności leczniczej uzdrowiska Nałęczów w latach 1954 – 1968
19. M. Dzierżyński , ST. Cegliński, W. Blok, H. Tyborski : Wpływ leczenia uzdrowiskowego na zachowanie się układu krążeniowo- oddechowego u chorych z krzemicą płuc
20. H. Kowalenko : Wyjazdy do uzdrowisk w XVI i XVII wieku
21. St. Olecha, Różnice i podobieństwa pracy Zakładów Medycyny Fizykalnej lecznictwa otwartego i zamkniętego ( na podstawie materiału dwóch zakładów )
22 . J . Jankowiak ; Sprawozdanie z podróży służbowej do Włoch

Numer 1-4 - 1982/83
Numer 1-4- 1984/85
Numer 1-4 1986
Numer 1-4-1989
Numer 1-4-1990/91
Numer 1-4-1992
Numer 1-1994
Numer 2-1994
Numer 3-4-1994 Numer 1- 1995 Numer 2- 1995
Numer 1-2-1996
Numer 3-4-1996
Numer 1-2-1997 Numer 3-4-1997
Numer 1-2-1998
Numer 3-4-1998
Numer 1-2-1999
Numer 3-4-1999
Numer 1-2-2000
Numer 3-4-2000