Numery archiwalne

Numer 1-2-1969
Numer 3-4-1969
Numer 1-2-1970
Numer 3-4-1970
Numer 1-2-1971
Numer 3-4-1971
Numer 1-2-1972
Numer 3-1972
Numer 4-1972
Numer 1-2-3-1973
Numer 4- 1973
Numer 1-1974
Numer 2-1974 Numer 3-4-1974
Numer 1-2-1975
Numer 3-4-1975
Numer 1-2-1976
Numer 3-4-1976
Numer 1-2-1977
Numer 3-4-1977
Numer 1-4-1978
Numer 1-2-1979 Numer 3-4-1979
Numer 1-4- 1980/81

Balneologia Polska 1969 r Tom XIV, Zeszyt 1,2


Pamiętnik VII Krajowej konferencji Biometeorologicznej w Kołobrzegu 4 VI 1968r.
SPIS TREŚCI


1.M. Baranowska, H. Boniecka – Żółcik, T. Góra, A. Gurba, S. Tyczka Bioklimat uzdrowisk nadmorskich
2. A Gillinger – Zastosowanie niektórych metod statystycznych w biometeorologii
3. K. Machaj, J. Podogrocki. – Charakterystyka promieniowania
4. K. Prawdzic, Cz. Koźmicki – Prawdopodobieństwo występowania okresów bezopadowych i serii dni dżdżystych oraz liczba dni pogodnych i gorących w poszczególnych miesiącach sezonu wczasowego w strefie Pobrzeża Bałtyckiego
5. L. Kuczmarska – Usłonecznienie polskiego wybrzeża Bałtyku
6.W. Parczewski – Fronty atmosferyczne nad północno – zachodnią Polską
7. P. Hupfer – Uber die Ergebnisse von Registrierungen der Luft- und Wassertemperaturen in der ufernahen Zone der Ostsee bei Zingst
8. S. Taranowska – zmiany temperatury wody morskiej w strefie brzegowej południowego Bałtyku w sezonie kąpielowym 1956 – 1965
9. A. Borowicz, b. Jastrzębska , S. Tyczka – Badania porównawcze koncentracji aerozolu na Wybrzeżu Bałtyku oraz w strefie okołotężniowej w Ciechocinku
10. K. Korzeniewski , J. Korzeniewska – Badania nad stanem sanitarnym przybrzeżnych wód morskich i plaż woj. koszalińskiego
11. J. K. Krzemiński , A. Brodniewicz – Plaga komarów w uzdrowiskach i kąpieliskach na polskim wybrzeżu Bałtyku w świetle badań prowadzonych w ostatnim dwudziestoleciu
12. Z. Rudolf – Jonizacja powietrza a biometeorologia i higiena środowiska w uzdrowiskach i kąpieliskach morskich
13. A. Brodniewicz , K. Krzemiński – Wstępne badania nad klimatem akustycznym uzdrowiska i miasta Kołobrzeg
14.S. Biedńka, T. Górniok, R. Michalak – Zagadnienie hałasu w uzdrowiskach – doniesienie ze Świnoujścia

15. M. Cena , M. Gregorczuk, r. Leśko – Aero- hydrotermiczna klasyfikacja warunków kąpielowych nad Polskim Bałtykiem
16. R. Leśko – Zmienność temperatury i wody powierzchniowej w sezonie kąpieliskowym na polskim wybrzeżu Bałtyku
17. M. Gregorczuk, R. Leśko – Syntetyczne klimogramy i ich zastosowanie do oceny warunków bioklimatycznych danego obszaru ( na przykładzie wybrzeża polskiego i rumuńskiego ) 18. M. Gregorczuk , R. Leśko – Analiza porównawcza warunków bioklimatycznych południowego wybrzeża i zachodniego wybrzeża Morza Czarnego w sezonie klimatycznym

Numer 1-4 - 1982/83
Numer 1-4- 1984/85
Numer 1-4 1986
Numer 1-4-1989
Numer 1-4-1990/91
Numer 1-4-1992
Numer 1-1994
Numer 2-1994
Numer 3-4-1994
Numer 1- 1995
Numer 2- 1995
Numer 1-2-1996
Numer 3-4-1996
Numer 1-2-1997

Numer 3-4-1997
Numer 1-2-1998
Numer 3-4-1998
Numer 1-2-1999
Numer 3-4-1999
Numer 1-2-2000
Numer 3-4-2000

19. Gregorczuk, R. Leśko – Temperatury radiacyjne i radiacyjno- efektywne w sezonie kąpielowym nad polskim Bałtykiem 20. A. Raik, I. Palm- O reżimie wskaźników meteorologicznych stanu cieplnego człowieka w Estonii ( w jęz. rosyjskim )
21.A. Tarand – Zmiany w charakterystyce odczucia termicznego pod wpływem mikroklimatu na plażach morskich ( w jęz. angielskim )
22.S.Liman- Warunki klimatu odczuwalnego podczas sezonu kąpieliskowego w wybranych miejscowościach.
23. M. Baranowska , A. Gurba , I. Stążka – Sezon komfortu klimatycznego polskiego wybrzeża Bałtyku na podstawie kompleksowych wskaźników bioklimatycznych
24. K. Kwiecień – Charakterystyczne stany pogody w sezonie kąpieliskowym w Ustce i Kołobrzegu
25. J. Hencel V. Balaż – ocena biotronowego oddziaływania klimatu
26. B. Dziadziuszko, B. Nowak, Z. Walczyński- Zakażenia górnych dróg oddechowych u dzieci a warunki meteorologiczne
27. M. Baranowska , A. Kontowt- Badania wpływu pogody na wahania ciśnienia tętniczego krwi u chorych z nadciśnieniem tętniczym
28. W. Czarniecki, E. Grzędziński ,J. Gajewski, M. Kopacz- Badania nad wpływem wybranych czynników meteorologicznych na niektóre objawy podmiotowe i przedmiotowe w zakresie narządu krążenia
29. J. Grochowski, E. Róg – Analiza sezonowości urodzeń dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi
30. W. Okołowicz, E. Grzędziński, W. Czarniecki, M. Kopacz, J. Gajewski, - Badania nad mikroklimatem pomieszczeń sanatoryjnych
31.J. Dobrowolski – Niektóre cechy charakterystyczne klimatu sal łóżkowych w szpitalach
32. R. Zwierzchowski- Wpływ mikroklimatu krytej pływalni na występowanie zapaleń zatok obocznych nosa u dzieci
33. J. Dowgiałło – Występowanie wód termalnych na wybrzeżu i możliwości ich wykorzystania w lecznictwie uzdrowiskowym
34. Cz. Belec, J. Łazowski- Własna modyfikacja wanny do kąpieli kwaso-węglowej
35. A. Madeyski – Problemy techniczne talassoterapii