Choroby metaboliczne i endokrynologiczne

Badania stężenia fibrynogenu we krwi u chorych na cukrzycę typu 2 z otyłością brzuszną .. Autorzy : Irena Ponikowska, Jacek Chojnowski, Elżbieta Szymańska
Wyniki pomiarów gęstości mineralnej kości ( BMD) u chorych w wieku powyżej 60 roku życia, leczonych w Lądku Zdroju w latach 1995 – 1997Autorzy :J.Wiesław Kochański
Zastosowanie w warunkach uzdrowiskowych badań przesiewowych do oceny zagrożenia osteoporozą.Autorzy : J. Wiesław Kochański
Program ćwiczeń leczniczych w osteoporozie w warunkach uzdrowiskowych. Autorzy : J. Wiesław Kochański, Maciej Kochański
OSTEOPOROZA- ROLA NIEKTÓRYCH FIZIOLOGICZNYCH I PATOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA METABOLIZM TKANKI KOSTNEJ Autorzy : J. Wiesław Kochański
Diagnostyka i leczenie zaniku kostnego na podstawie badań klinicznych, radiologicznych Izotopowych i densytometrycznych Autorzy : Krzysztof Moroń, Stefan Misterka, Agnieszka Ciesielska, Małgorzata Szumarska
Aspekty traumatologiczne i rehabilitacyjne osteoporozy Autorzy : Anna Skrzek, Andrzej Majer
Uzdrowisko - szkołą profilaktyki i rehabilitacji dietetycznej w chorobach układu pokarmowego i najczęstszych chorobach metabolicznychAutorzy : Jan Hasik
Terapeutyczny efekt zmiennych pól magnetycznych u chorych z retinopatią cukrzycową. .Autorzy : Aleksander Sieroń, Grzegorz Cieślak, Krystyna Jochan,*Barbara Zatorska

Wracamy ?


Created by Przemek Adamczyk