Bibliograficzna Baza Danych


Medycyna fizykalna

 
Kardiologia i angiologia
Medycyna fizykalna
Balneologia ogolna
Ginekologia i poloznictwo
Balneochemia i Balneotechnika
Dermatologia

Gastrologia

Balneoklimatologia i ochrona srodowiska

Laryngologia i pulmonologia

Ozonoterapia

Urologia i nefrologia

Choroby ukladu ruchu

Choroby metaboliczne i endokrynologiczne

Inne prace pogladowe

Pola magnetyczne stosowane w magnetoterapii

Autorzy : Zofia Drzazga, Aleksander Sieroń,* Grzegorz Liszka, Anna Wójcik

Oddziaływanie zmiennego pola magnetycznego na aktywność wybranych enzymów błonowych i mitochondrialnych w hepatocydach u szczurów. Autorzy :Aleksander Sieroń, Grzegorz Cieślar, Marcin Kamiński* Maria Teister** Anna Laitl- Kobierska, Piotr Konieczny
Pole elektromagnetyczne jako czynnik wpływający na przeżywalność myszy z wysiękowym rakiem Ehrlicha. Autorzy : Remigiusz Sedlaczek, Grzegorz Żydowicz, Zenon P. czuba Wojciech Król, Henryk Bryła *, Grzegorz Cieślar * Wioletta Filipczyk-Sedlaczek
Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego (ELF_MF) na doświadczalne oparzenia termiczne skóry szczurów Autorzy : Tomasz Biniszkiewicz,* Aleksander Sieroń*, Henryk Grzybek** Ryszard Poloczek***, Andrzej Ślęzak
 
  Wpływ łącznego działania pulsującego pola magnetycznego i laserowego promieniowania podczerwonego na wybrane wskaźniki biochemiczne przemiany materii oraz równowagę kwasowo-zasadową krwi zwierząt doświadczalnych . Autorzy : Wacław Banaszkiewicz, Michał Drobnik, Gerard Straburzyński, * Anna Straburzyńska- Lupa
  Wpływ laserowego promieniowania podczerwonego na wybrane parametry podstawowej Przemiany materii oraz równowagę kwasowo- zasadową u zwierząt doświadczalnych . Autorzy : Wacław Banaszkiewicz, Michał Drobnik
  Kilka uwag na temat niskoenergetycznej terapii laserowej. Autorzy : Tadeusz Mika
  Przeciwbolowy wplyw pradow malej czestotliwosci w wybranych jednostkach chorobowych w swietle wlasnych badan Autorzy: Magdalena Pruszyńska, Anna Straburzyńska-Lupa
  Zastosowanie prądów Träberta w terapii segmentarnej Autorzy: Krzysztof Gieremek, Wojciech Drugacz, Janusz Nowotny
  Wpływ lasera małej mocy i wolnozmiennego pola magnetycznego na doświadczalne oparzenia termiczne skóry szczurów Autorzy: T. Biniszkiewicz, A.Sieroń, H. Grzybek ,R. Poloczek, M. Szyguła
  Kompleksowe leczenie chorych na fibromialgie Autorzy : Włodzimierz Samborski, Jan K. Łącki, Stefan Maćkiewicz
  ROLA FIZJOTERAPII WE WCZESNYM OKRESIE LECZENIA NASTĘPSTW
OKOŁOPORODOWEGO USZKODZENIA SPLOTU RAMIENNEGO U DZIECI
Autorzy:: Grażyna Radecka, Joanna Jabłońska – Brudło, Beata Jabłońska
  Własna metoda w postępowaniu usprawniającym okołostawowego zapalenia barku (Periarthritis Humeroscapularis) Autorzy: Bohdan Trzeciak, Jerzy Jagielski
  Habituacja i sensytyzacja, hipotetyczne mechanizmy postępowania Autorzy : Zbigniew Sawicki, Krzysztof Kassolik, Waldemar Andrzejewski