Balneoklimatologia i ochrona srodowiska

Możliwość klimatoterapii, wypoczynku i pracy na polskim wybrzeżu Bałtyku. Autorzy: Barbara Krawczyk
Bioklimat polskiego wybrzeża Bałtyku a warunki pracy, wypoczynku i turystyki.Autorzy : Marek Chabior
Uwagi w sprawie gospodarki solankowej w Ustroniu. .Autorzy : Emil Fober
Przebieg wybranych elementów meteorologicznych w Nałęczowie w latach 1961-90.Autorzy : Jerzy Bogucki, Alena Dąbrowska, Mariusz Sienkiewicz
Odczuwalność cieplna człowieka w okresie letnim w Krakowie na podstawie temperatury skóry.Autorzy : Robert Twardosz
Warunki bioklimatyczne Supraśla jako podstawa zagospodarowania przestrzennego..Autorzy : Krzysztof Błażejczyk, Teresa Kozłowska- Szczesna, Barbara Krawczyk
Promieniowanie słoneczne i jego wpływ na organizm człowiekaAutorzy: Teresa Kozłowska- Szczęsna, Krzysztof Błażejczyk
Tendencje zmian w stopniu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Inowrocławiu na podstawie cyklicznych badań własnych wykonanych w ostatnim dziesięcioleciu.Autorzy : Danuta Sziwa, Teresa Latour, Krystyna Czajka
Meteorologiczne i hydrologiczne warunki sezonu kąpielowego w KołobrzeguAutorzy : Józef Piotr Girjatowicz, Gościsława Anna Korpalska- Chabior, Marek Chabior

Wracamy ?


Created by Przemek Adamczyk