Bibliograficzna Baza Danych


Kardiologia i angiologia

 
Kardiologia i angiologia
Medycyna fizykalna
Balneologia ogolna
Ginekologia i poloznictwo
Balneochemia i Balneotechnika
Dermatologia
Gastrologia
Balneoklimatologia i ochrona srodowiska

Wpływ wybranych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca na czas trwania wczesnej rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów po zawale mięśnia sercowego.

Autorzy:Michał Szyguła , Aleksander Sieroń, Janina Mrowiec, Karolina Sieroń

Laryngologia i pulmonologia
Ozonoterapia
Urologia i nefrologia
Choroby ukladu ruchu Nadciśnienie tętnicze podczas rehabilitacji pacjentów po przeszczepie serca

 

Autorzy :Barbara Olszewska, Mirosław Garlicki*, Antoni Dziatkowiak

 

Choroby metaboliczne i endokrynologiczne
Inne prace pogladowe

"Psychologiczne aspekty rehabilitacji kardiologicznej"

 

Autorzy: Zbigniew Łątkowski
 

Wpływ rehabilitacji uzdrowiskowej na powrót do pracy mężczyzn po przebytym zawale serca.

 

Autorzy:Zbigniew Kobak, Stanisław Rudnicki, Leszek Wojtulewicz
 

Sposoby radzenia sobie ze stresem jako jednym z glownych czynnikow ryzyka zawalu

 

Autorzy : Barbara Wolniczek, Jerzy Rybicki, Ewelina Kosiewicz – Nosowicz , Krystian Oleszczyk

Pulsujące pole magnetyczne a ćwiczenia tętnicze u normotoników i w chorobie nadciśnieniowej

 

Autorzy :Wojciech Paweł Kasprzak, Paweł Dominik Kasprzak, Agata Mańkowska

Fizykalne metody leczenia zaburzeń krążenia w układzie kręgowo- podstawnym – ocena wpływu pola magnetycznego na niektóre parametry przepływu krwi ( doniesienie wstępne )

 

Autorzy: Anna Jurowska, Wiesław Chudzik,* Lech Trochimiak, Beata Kaczorowska,* Jan Czernicki

Wpływ kąpieli kwasowęglowych na dobowy profil ciśnienia u chorych z nadciśnieniem tętniczym.

 

Autorzy : Irena Ponikowska, Piotr Kalmus, Jacek Chojnowski

Ocena zmienności rytmu serca pod wpływem natrysków zmiennocieplnych.

 

Autorzy : Włodzisław Kuliński, Józef Mróz

Badania nad wzbogaceniem diety pacjentów kardiologicznych w wybrane makroelementy.

 

Autorzy : Danuta Śmigiel – Papińska

Chaos i jego znaczenie w ocenie ryzyka i leczeniu chorób układu krążenia .

 

Autorzy : Aleksander Sieroń, Aleksandra Kawczyk – Krupa, Mariusz Adamek*, Maria Teister

Interwałowa presoterapia pneumatyczna w leczeniu zaburzeń układu żylno- limfatycznego kończyn dolnych

 

Autorzy :Irena Ponikowska , Krystyna Górczyńska *, Andrzej Szczepanowski

Zalecenia dietetyczne dla chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze

 

Autorzy : Waldemar Sójka, Jan Wiaderny, Ireneusz Lelwic

Znaczenie czynników ryzyka w prewencji choroby wieńcowej.

 

Autorzy : Bogna Foss, Jerzy Adamus

Fizjologiczne aspekty rehabilitacji kardiologicznej

 

Autorzy : Józef Mróz, Włodzisław Kuliński

Wczesna rehabilitacja wewnątrzszpitalna. Kryteria doboru chorych po zawale serca Do treningu nadzorowanego.

 

Autorzy : Józef Mróz, Włodzisław Kuliński

Wstępne wyniki realizacji programu ''CORO'' w wojskowym szpitalu uzdrowiskowym w Ciechocinku

 

Autorzy : Ireneusz Lelwic, Jan Wiaderny , Waldemar Sójka

Trening zorganizowany jako forma wczesnej rehabilitacji kardiologicznej ( WRK ) w warunkach szpitala uzdrowiskowego.

 

Autorzy : Krzysztof Ułanowski, Dariusz Marcinkowski

Rehabilitacja ambulatoryjna chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego.

 

Autorzy : Włodzisław Kuliński, Józef Mróz

Rehabilitacja chorych po transplantacji serca doświadczenia własne.

 

Autorzy : Jerzy Rybicki, Bronisław Buczkowski, Marian Zembala

Wykorzystanie metod hydrobalneologicznych w procesie rehabilitacji kardiologicznej.

 

Autorzy : Włodzisław Kuliński, Józef Mróz

Postępowanie fizykalno -usprawniające w chorobach naczyń obwodowych.

 

Autorzy : Krzysztof Radziszewski

Wyniki rehabilitacji uzdrowiskowej chorych po zawale mięśnia sercowego Na podstawie badania podokresów skurczu lewej komory.

 

Autorzy : Wiesław Nowakowski

Przydatność automatycznego całodobowego pomiaru ciśnienia krwi podczas uzdrowiskowego leczenia nadciśnienia tętniczego.

 

Autorzy : Jan Wiaderny, Szymon Kubiak, Waldemar Sójka, Ireneusz Lelwic

Wczesna rehabilitacja uzdrowiska po operacjach kardiochirurgicznych.

 

Autorzy : A. J. Dziatkowiak, M. Jakimowicz, St. Rumian, K. Kapera

Analiza czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca jako element programu edukacyjnego chorych w uzdrowisku.

 

Autorzy : Iwona Szczawińska

Czynniki ryzyka miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych , wynikające z pracy zawodowej

 

Autorzy : Tadeusz Filipiak

Profil dobowy ciśnienia krwi chorych na nadciśnienie tętnicze po przebytym zawale serca, leczonych w Uzdrowisku Ciechocinek.

 

Autorzy : J. Wiaderny, S. Kubiak, I. Lelwic

Wpływ mikroklimatu tężniowego w Ciechocinku na ciśnienie krwi chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze.

 

Autorzy : Szymon Kubiak, Jan Wiaderny

Zachowawcze leczenie miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych w uzdrowisku.

 

Autorzy : Tadeusz Filipiak

Wpływ trzytygodniowego leczenia uzdrowiskowego na modyfikowalne czynniki ryzyka u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym ( NT)

 

Autorzy : Jan Wiaderny, Waldemar Sójka, Ireneusz Lelwic, Szymon Kubiak

Rytm dobowy ciśnienia tętniczego w czasie leczenia uzdrowiskowego w Ciechocinku chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze.

 

Autorzy : Jan Wiaderny

Rola i miejsce rehabilitacji wybranych chorob ukladu krazenia w warunkach uzdrowiskowych.

 

Autorzy : Stanisław Rudnicki

Miejsce farmakoterapii w rehabilitacji i wtórnej prewencji po zawale serca

 

Autorzy : Piotr Dylewicz

Prewencja choroby wieńcowej w praktyce klinicznej

 

Autorzy :Włodzisław Kuliński

Leczenie i rehabilitacja chorób układu krążenia w warunkach wybranych oddziałów chorób wewnętrznych

 

Autorzy : Aleksander Sieroń

Rehabilitacja uzdrowiskowa pacjentów po zawale serca

 

Autorzy : Stanisław Rudnicki, Leszek Wojtulewicz , Grażyna Sass
Częstość występowania wybranych czynników ryzyka choroby wieńcowej wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu zawału mięśnia sercowego w III Katedrze i Klinice Chorób wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej. Autorzy: Michał Szyguła, Aleksander Sieroń, Andrzej Ślęzak
Rola echokardiografii wysiłkowej w ocenie rehabilitacji II etapu. Autorzy :Jadwiga Wolszakiewicz, Witold Pikto-Pietkiewicz, Stanisław Rudnicki, Leszek Wojtulewicz, Dariusz Nowicki
Ocena czynników somatycznych i psychicznych u mężczyzn W rok po przebytym zawale serca Autorzy : Elżbieta Tylka