Gastrologia

Rehabilitacja i profilaktyka chorób układu pokarmowego w uzdrowisku. Autorzy: Autorzy : Jan Hasik, Eugeniusz Gawlak
Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Iwoniczu –Zdroju na objawy zespołu nadwrażliwego jelita grubego.Autorzy : Piotr Radwan, Jadwiga Daniluk, Ryszard Sabik, Jan Pokora, Anna Bienia,

Wracamy ?


Created by Przemek Adamczyk