Balneochemia i Balneotechnika

Oznaczanie fluoru wydalanego i zatrzymywanego w tkankach zwierzat.Autorzy: Krystyna Czajka, Teresa Latour, Micha Drobnik
Ocena efektywności metod chemicznych stosowanych do usuwania związków humusowych z wód odprowadzanych po zabiegach borowinowych Autorzy : Krystyna Czajka, Teresa Latour
Biologiczne oddziaływanie kwasów huminowych i fulwonowych zawartych w preparatach borowinowych – funkcją stężenia czy postaci.Autorzy :Michał Drobnik

Wracamy ?


Created by Przemek Adamczyk