Balneologia ogolna

Kuracje pitne wodami fluorowymi- celowość ich stosowania oraz ograniczeniaAutorzy: Teresa Latour
Współczesna koncepcja medycyny fizykalnej . Tradycja i nauka .Autorzy: Jan Łazowski
Aktualny stan i perspektywy rozwoju medycyny uzdrowiskowej i fizykoterapii Autorzy : Gerard Straburzyński, Anna Straburzyńska – Lupa
Rehabilitacja lecznicza w działalności kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego ( KRUS ) Autorzy : Wojciech Kobielski
Elektroaerozole w lecznictwie uzdrowiskowym.Autorzy : Jerzy Narewski
Lecznicze znaczenie propolisu w warunkach uzdrowiskowych. Autorzy: Szymon Kubiak, Jan Niedworok,* Jan Wiaderny

Wracamy ?


Created by Przemek Adamczyk